KÖPVILLKOR

Tillämpning

Brämhults Gård är ett varumärke som marknadsförs av Blixtra AB. Dessa allmänna villkor är tillämpade på alla avtal som du sluter med Blixtra AB, organisationsnummer 556619-7587 på distans, dvs. elektroniskt via Brämhults Gårds/Blixtra AB:s webbplatser. Genom att beställa en eller flera av våra varor accepterar du nedanstående villkor.

Priser och avgifter

Samtliga priser är inklusive moms om ej annat anges.

Bindande avtal om köp

Samtliga köp innebär bindande köpavtal. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning.

Ångerrätt

Vi tillämpar ångerrätt på 14 dagar, enligt konsumentköplagen. Ångerrätten gäller dock inte köp av dagligvaror. Ångerrätten upphör vid bruten förpackning. Återbetalning sker inom 30 dagar, efter återlämnandet av produkt som är i samma skick som vid utlämnandet.

Reklamation och konsumentskydd

Om den vara du beställt visar sig vara felaktig eller om vi expedierat din beställning på ett felaktigt sätt, kommer Blixtra AB, i händelse av retur, att stå för förekommande transportkostnader. Vid tvist hänvisar vi till ARN (allmänna reklamationsnämnden). Blixtra AB följer alltid ARN:s rekommendationer. Konsumentköplagens bestämmelser, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när det du handlar som privatkund
www.distanshandel.se.

Leverans

Blixtra AB kommer att behandla din beställning med största noggrannhet. Beställda varor finns för uthämtning på Brämhults Gård den upphämtningstid du valt vid din beställning. Om någon av de varor du beställer inte finns på lager/är slut hos producent kommer vi att underrätta dig härom via e-post. En icke utlöst vara omfattas normalt inte av ångerrätten.

Transportskador

Om du upptäcker en skada på varan innan du öppnar denna ska du anmäla detta till utlämningsstället på Brämhults Gård, inom 24h. Skadade varor ersätts enligt gällande konsumenträtt, kostnadsfritt av Blixtra AB.

Betalning

Betalning sker via Klarna.

Åldersgräns

Blixtra AB expedierar endast beställningar till personer över 18 år.

Sekretess

Blixtra AB i egenskap av personuppgiftsansvarig tar ansvar för alla personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du gör din beställning/genomför ditt köp. Vi följer gällande lagstiftning kring GDPR. Blixtra AB lämnar inga uppgifter till tredje part. Vill du ta del av dina personuppgifter kontaktar du oss på info@bramhultsgard.se.

Force majeure

Vid händelse av force majeure framflyttas tidpunkten för Blixtra AB:s förpliktelser. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som Blixtra AB rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd. Med force majeure avses varje händelse utom Blixtra AB:s kontroll som orsakas av t ex strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos Blixtra AB eller hos tredje man.

Företagsinformation. Blixtra AB, organisationsnummer 556619-7587, c/o Brämhults Gård, Eskilsryd 7, 50790 Brämhult, e-post: info@bramhultsgard.se, mobiltelefon: 070-985 35 35 (Jörgen Ivarsson).

Skydd av personuppgifter

I samband med anmälan och betalning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten endast i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av mig. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerad på dig och om du anser den vara felaktig kan du begära rättelse eller borttag ur vårt register. Kontakta i så fall oss. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter till extern part.